ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Δύσκολη η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, λένε οι ορκωτοί λογιστές.

19/04/2010

Δύσκολη η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, λένε οι ορκωτοί λογιστές.

Ενώ οι τελευταίοι οικονομικοί κίνδυνοι υποχωρούν και οι κυβερνήσεις αποσύρουν την υποστήριξή τους, επικρατεί ουσιαστική αδυναμία ανάκαμψης της οικονομίας.

Σε τελευταία Παγκόσμια οικονομική έρευνα, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποκαλύπτει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη μετρά τις τελευταίες της ελπίδες. Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις κλονίζεται και η προοπτική επιστροφής στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Αυτά συμβαίνουν παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος των δεικτών οικονομικής επικινδυνότητας του ACCA - ειδικά στις προοπτικές για την απασχόληση και τις επενδύσεις – και παρά την μέτρια αύξηση της δημοτικότητας των δράσεων των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής αναταραχής.

Η Helen Brand, διευθύνουσα Σύμβουλος του ACCA, λέει: «Αυτά είναι απογοητευτικά ευρήματα από το παγκόσμιο δίκτυο των μελών μας. Είναι καλή είδηση ότι λιγότερες επιχειρήσεις έχουν πλεονάζον προσωπικό ή γίνονται αφερέγγυες ή έχουν δυσκολία προσβάσεως στη χρηματοδότηση. Αλλά τίποτα από αυτά δεν μεταφράζεται σε περισσότερη εμπιστοσύνη για τις επιχειρήσεις ή μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ενώ το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή μπορεί να μην επηρεάζεται από την κρίση, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα μας κάνει να επαναπαυθούμε».

Τα συμπεράσματα του ACCA δείχνουν ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει πληγεί, ιδιαίτερα μεταξύ των ορκωτών λογιστών στην Ασία - Ειρηνικός και την Αφρική, στις δύο περιοχές που οδηγούν την ανάκαμψη. Η εν λόγω έκθεση σήμερα δίνει λιγότερες ευκαιρίες κερδοφορίας για τους οργανισμούς, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες δεν βοηθά στο να επαναφέρουν οι κυβερνήσεις την υποστήριξή τους στις επιχειρήσεις.

Τα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την Παγκόσμια Οικονομική Έρευνα είναι τα εξής:

• 23% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η προοπτική εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας βελτιώνεται. Ελαφρά αυξημένο είναι το ποσοστό από το 21% του τελευταίου τριμήνου
• 39% λένε ότι είμαστε στο κάτω μέρος του κύκλου ανάκαμψης της οικονομίας και θα παραμείνουμε εκεί για αρκετό καιρό ακόμα
• Οι ερωτηθέντες που πιστεύουν ότι η προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας βελτιώνεται ή πρόκειται να βελτιωθεί, είναι ακόμη λιγότεροι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι στάσιμη ή επιδεινούμενη
• Τα ποσοστά που αναφέρονται στο επίπεδο εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων έχουν και αυτά μειωθεί. Μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων αναφέρουν τα όποια κέρδη, ενώ το 28% αναφέρει ζημία της εταιρικής εμπιστοσύνης. Μόνο το 29% των ερωτηθέντων προσδοκά άνοδο των εισοδημάτων των οργανισμών τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, σε σύγκριση με το 32% του 2009.

Οι λογιστές έχουν προσαρμόσει τις απόψεις τους σχετικά με τη διάρκεια της ανάκαμψης. Μόνο το 15% σήμερα πιστεύει ότι η ανάκαμψη έχει λιγότερο από ένα χρόνο που συμβαίνει, ενώ λιγότερο από 18% υποστηρίζει ότι ξεκίνησε στα τέλη του 2009.

Στα τέλη του 2009 ένας στους δύο ερωτηθέντες προέβλεπε ότι η παγκόσμια οικονομία θα επανέλθει σε σταθερή αύξηση σε ένα έτος ή λιγότερο. Η έρευνα του ACCA παρατηρεί επίσης μια σταθερή αύξηση του ποσοστού των ακραίων απαισιόδοξων – εκείνων δηλαδή που αναμένουν ανάκαμψη μέσα σε τρία χρόνια ή περισσότερο – η οποία τώρα ανέρχεται σε 11,4%, παρουσιάζοντας μια οριακή άνοδο από το τελευταίο τρίμηνο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Τα πορίσματα της έρευνας του 1ου τρίμηνο 2010 δείχνουν περαιτέρω αποκλίσεις στην οικονομική πορεία των περιφερειών του κόσμου.

Αφρική

Είναι από τις λίγες περιοχές όπου οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να αναφέρουν μια επιταχυνόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Ένα ποσοστό 79% πιστεύει ότι οι συνθήκες πρόκειται να βελτιωθούν ή το έχουν ήδη κάνει. Παρά την υπάρχουσα αισιοδοξία για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, παρατηρείται μείωση των προσδοκιών εισοδήματος. Ένα 46% έχει αναθεωρημένες προσδοκίες για το 1ο τρίμηνο 2010 σε σύγκριση με το 50% των ερωτηθέντων για το 4ο τρίμηνο 2009. Προβλέψεις για μια μακρά και αδύναμη ανάκαμψη δίνονται από το 45% των ερωτηθέντων που αναμένει ότι θα επιστρέψουμε σε σταθερή αύξηση σε δύο χρόνια ή περισσότερο.

Ασία-Ειρηνικός

Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ο ρυθμός της ανάκαμψης, ενώ είναι πολύ γρήγορος, φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί από σχεδόν όλες τις απόψεις ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη, μειώθηκε σημαντικά. Τα 2/3 (64% των ερωτηθέντων) πιστεύει ότι οι συνθήκες πρόκειται να βελτιωθούν ή ότι αυτό έχει ήδη συμβεί. Οι ερωτηθέντες εδώ, αναφέρουν μια ανησυχητική επιβράδυνση της ανάκαμψης για πολλούς μήνες. Μόνο 27% ανέμενε επιστροφή σε σταθερή αύξηση σε δύο χρόνια ή και περισσότερο το Σεπτέμβριο του 2009, ενώ το Φεβρουάριο του 2010 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 40%. Επιπλέον, τα μέλη εδώ έχουν αναφέρει την πρώτη καθαρή μείωση της κρατικής στήριξης για τις επενδύσεις από τότε που ξεκίνησαν τέτοιου είδους μετρήσεις.

Αυτές οι δυσοίωνες ενδείξεις θα μπορούσαν να συνοδεύονται από την επιστροφή του πληθωρισμού. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν αύξηση του κόστους λειτουργίας, ανέβαινε κάθε τρίμηνο από τότε που άρχισαν αυτές οι έρευνες, και έφτασε από το 24% στο 36% κατά τους τρεις μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο 2010.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έφθασαν τελικά στο απόγειό τους στις αρχές του 2010. 48% των ερωτηθέντων στην περιοχή πιστεύουν πλέον ότι οι οικονομικές συνθήκες πρόκειται να βελτιωθούν ή το έχουν κάνει ήδη, ενώ ισάριθμοι πιστεύουν ότι έχουν επιδεινωθεί ή παραμένουν στάσιμες.

Αυτό, ωστόσο, κρύβει τα πραγματικά επίπεδα αισιοδοξίας στην περιοχή: οι ορκωτοί λογιστές εδώ αναμένουν ταχύτερη ανάκαμψη απ’ ότι οι συνάδελφοί τους οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, με ένα 54% να προβλέπει επιστροφή σε σταθερή αύξηση σε ένα έτος ή λιγότερο. Ως εκ τούτου τα κέρδη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης διατηρούνται για άλλο λίγο ακόμη, ενώ οι προσδοκίες για τα εισοδήματα παραμένουν σταθερές.

Δυτική Ευρώπη

Παρά τη μικρή βελτίωση των οικονομικών προοπτικών των μελών, η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τις υπόλοιπες περιφερειακές αγορές του ACCA, στο μεγαλύτερο μέρος των μέτρων του ACCA.

Ένα 50% των ερωτηθέντων πιστεύουν εδώ ότι είμαστε στο κάτω μέρος της ύφεσης και θα παραμείνουμε εκεί για αρκετό καιρό ακόμα, ενώ μόνο το 12% πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα - το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τέσσερις φορές πιο υψηλό στην Αφρική και την Ασία. Οι προσδοκίες για το χρονοδιάγραμμα της ανάκαμψης έχουν βελτιωθεί με πολύ αργό ρυθμό από τον περασμένο Μάιο, με 51% των ερωτηθέντων να περιμένει σήμερα την επιστροφή σε σταθερή αύξηση σε 1 έτος ή λιγότερο, ενώ η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί οριακά, με 31% των ερωτηθέντων να αναφέρουν απώλεια της εμπιστοσύνης, έναντι 29% που ανέφεραν αύξηση της εμπιστοσύνης.

Βόρεια Αμερική

Ο ρυθμός ανάκαμψης στη Βόρεια Αμερική επιταχύνθηκε στις αρχές του 2010, με τους οικονομικούς δείκτες να κλείνουν τελικά σε θετικό έδαφος. 56% πιστεύει ότι τώρα οι συνθήκες είτε βελτιώνονται ή προτίθενται να βελτιωθούν, αντίθετα με το 43% που πιστεύει ότι υπάρχει επιδείνωση ή στασιμότητα.


Οι λογιστές στην περιοχή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι μεταξύ εκείνων που αναμένουν μια γρήγορη ανάκαμψη (ένα έτος ή λιγότερο) και εκείνων οι οποίοι αναμένουν μια αργή ανάκαμψη (δύο ή περισσότερα έτη). Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αναμένει βραδύτερη ανάκαμψη απ’ ότι οι περισσότερες του υπόλοιπου κόσμου, με μόνο τους λογιστές στην Αφρική να εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι.

Οι εισοδηματικές τάσεις φαίνεται να είναι αμετάβλητες - τα εισοδήματα μειώνονται ακόμη οριακά, με το 30% να λένε ότι οι επιχειρήσεις τους επηρεάστηκαν αρνητικά. Οι τάσεις εμπιστοσύνης είναι, επίσης, αρνητικές, αλλά σταθερές.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ACCA μπορείτε να επικοινωνήσετε με: MyPublics, κα. Μαρία Παπάζογλου, e-mail: [email protected], Ελευθ. Βενιζέλου 235, 175 63 Π. Φάληρο, τηλ.: 210 9356693, κιν.: 6974 727365.

MYPUBLICS - Στοιχεία

Contact:
ΕΥΑ ΠΑΧΗ

Phone:
210 9356693

Email:
[email protected]

Website:
www.mypublics.com

Share this release

digg twitter facebook myspace