Βοηθητικό εργαλείο μέτρησης απόδοσης για το Google Adwords

25/06/2015Ο Μιχάλης Δημητρίου, πιστοποιημένος συνεργάτης της Google για υπηρεσίες Google AdWords, δημιούργησε ένα αρχείο που βοηθάει στον υπολογισμό των βασικών δεικτών απόδοσης ενός λογαριασμού στο Google Adwords. Το αρχείο είναι τύπου excel, και υπολογίζει δείκτες όπως το Κόστος ανά Ενέργεια (CPA), την Αξία ανά κλίκ (VPC), την Απόδοση της Επένδυσης (Return On Investment - ROI) και άλλους βασικούς δείκτες.Δείτε λεπτομέρειες για το εργαλείο Google Adwords: http://www.mdimitriou.com/el/adwords-performance.php


Οι μαθηματικοί τύποι καθώς και οι ορισμοί αυτών των δεικτών υπάρχουν στο τυπολόγιο Google Adwords εδώ: http://www.mdimitriou.com/el/google-adwords-formulas.php

Ο οδηγός αυτός υπάρχει και σε αρχείο pdf για εκτύπωση ή διανομή στο τμήμα Digital Marketing.


Ο Μιχάλης Δημητρίου προσφέρει επίσης υπηρεσίες Google Adwords σε επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες μάρκετινγκ.

Μιχάλης Δημητρίου - Στοιχεία

Contact:
Μιχάλης Δημητρίου

Phone:
2312203011

Email:
dimitriou_tk@yahoo.gr

Website:
www.mdimitriou.com/el/

Share this release

digg twitter facebook myspace