Ο καθ. Klaus Fischer παρέλαβε το παγκόσμιο βραβείο ζωής «Φτιάξε το μόνος σου» 2016 (Global DYI Lifetime Award)

18/06/2016

Ο καθ. Klaus Fischer δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο DIY πάνω από 40 χρόνια και τον έχει επηρεάσει σημαντικά. 

Θεωρεί ότι οι συνεργά-τες του έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία. «Είναι αυτοί που διασφαλίζουν ότι επιταχύνονται οι στόχοι μας. Ως εκ τούτου αποδέχομαι αυτό το βραβείο εκ μέρους όλων των εργαζομένων μας», δηλώνει ο καθ. Fischer. «Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας και ο σημαντικότερος παρά-γοντας επιτυχίας του ομίλου εταιριών fischer – όχι τα εργοστάσια ή τα κτίρια».

Το βραβείο απονέμεται από τις διεθνείς ενώσεις εμπόρων και παραγω-γών EDRA και FEDIYMA. Η απόφασή τους βασίστηκε στο γεγονός ότι, για πάνω από 40 χρόνια στον κλάδο DIY, ο καθ. Fischer έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην η ανάπτυξη της εταιρείας του και έχει μεταμορ-φώσει τον κλάδο.

Το 1980 ανέλαβε τη διοίκηση του ομίλου εταιρών, ο οποίος το 2015 είχε κύκλο εργασιών 711 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεσαίου μεγέθους εταιρεία που προηγουμένως επικεντρωνόταν στην Γερμανία και στα πλαστικά αγκύρια, αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του σε εταιρεία με πωλήσεις σε όλη τον κόσμο. Η fischer επεκτάθηκε για να γίνει ένας από τους κορυ-φαίους παραγωγούς συστημάτων στερέωσης - με μια συνεχώς αυξανόμε-νη γκάμα προϊόντων.

Ο καθ. Fischer την οδήγησε σταθερά προς την διεθνοποίηση με την ί-δρυση και την εξαγορά εταιρειών και τη δημιουργία άλλων εργοστασίων. Σήμερα η fischer δραστηριοποιείται παγκοσμίως, με 44 θυγατρικές εταιρί-ες. Διεύρυνε την επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου με προσθήκη νέων τομέων: fischer συστήματα αυτοκινήτων και fischer σύμβουλοι επι-χειρήσεων. Το 2012 ο καθ. Fischer βραβεύθηκε με το αντίστοιχο Γερμα-νικό βραβείο BHB (Ένωση εμπόρων DIY, Δομικών υλικών και Κηπουρι-κών).

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο που απονέμονται τα βραβεία Νόμπελ κάθε χρόνο, στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, κατά τη διάρκεια του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρίου DIY.

Ο καθ Fischer είναι μόλις ο τέταρτος που τιμάται με αυτό το βραβείο. Οι προηγούμενοι ήταν ο Manfred Maus, συνιδρυτής της OBI, ο Ray Colman,
πρώην διευθύνων σύμβουλος της Woodie's DIY (Ιρλανδία) και ο Jim Inglis, πρώην αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και υπεύθυνος στρα-τηγικής ανάπτυξης της Home Depot (ΗΠΑ).

fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ - Στοιχεία

Contact:
Απόστολος Καβάκας

Phone:
2102838167

Email:
info@fischer.gr

Website:
www.fischer.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace