BELLYDANCING ORIENTAL ΧΟΡΟΣ GADALA ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

23/03/2017


Θέλεις να κάνεις ή να μάθεις χορό ORIENTAL ?
.
.
(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
.
.
***ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 24000 ΩΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ!.. η Μέθοδος GADALA® μέσα από μία καθημερινή & συνεχή ροή μαθημάτων δημιουργεί την σωστή βάση, η οποία οδηγεί σε παραγωγική γνώση της τεχνικής του ανατολίτικου χορού - αποφεύγοντας την στεγνή αντιγραφή & τη μίμηση έτοιμης χορογραφίας !

****Παρέχονται επαγγελματικά προγράμματα σπουδών και πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ...και παράλληλα διεθνή αναγνώριση στο Εξωτερικό από τους Διεθνείς Παγκόσμιους Οργανισμούς M.E.D.W.O.R., I.O.V. - WORLD UNESCO FOLK ARTS και C.I.D. - UNESCO.
http://www.gadala.gr * 2103211008 * [email protected]

Θέλεις να κάνεις ή να μάθεις χορό ORIENTAL ?

Η Μέθοδος GADALA είναι εφαρμοσμένη μέθοδος διδασκαλίας οριεντάλ χορού με μακρόχρονη πορεία & υψηλά ποσοστά επιτυχίας !

Η καταγωγή, η πείρα ως δασκάλα, η πλούσια μεθοδική εμπειρία και η διδασκαλία της συντάκτριας του αναγνωρισμένου από τον M.E.D.W.OR. τεχνικολογίου κας Gadala Φωτεινής, μετά από την πολυετή έρευνά της και την επιτυχημένη δραστηριότητά της στον κλάδο της εκπαίδευσης και τεχνικής διδασκαλίας του ανατολίτικου χορού καθώς και το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών της, καθιστούν τη Μέθοδο GADALA ως την πλέον εμπεριστατωμένη και εξειδικευμένη εφαρμοσμένη μέθοδο διδασκαλίας του ανατολίτικου χορού στην Ελλάδα.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ GADALA ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. & ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το 2016, η πρότυπη εξειδικευμένη σχολή μας λειτουργεί πλέον και ως Πιστοποιημένο & Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτήριο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Είναι αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). και αναβαθμίστηκε σε Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1) με την υπογραφή του κράτους.

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού GADALΑ προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών και πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ...και παράλληλα διεθνή αναγνώριση στο Εξωτερικό από τους Διεθνείς Παγκόσμιους Οργανισμούς M.E.D.W.O.R., I.O.V. - WORLD UNESCO FOLK ARTS και C.I.D. - UNESCO.

Η Μέθοδος GADALA είναι μια εξατομικευμένη μέθοδος που διευκολύνει & ενισχύει την εξέλιξη του κάθε σπουδαστή παρέχοντας την δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα ακόμη και καθημερινά ανάλογα με τις ανάγκες του!

Στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού GADALA μαθήματα γίνονται καθημερινά πρωί και απόγευμα.

Η διδασκαλία του ανατολίτικου χορού με την αναγνωρισμένη Μέθοδο GADALA είναι χωρισμένη σε επίπεδα και επιτυγχάνεται με καθημερινή αλλά και συνεχή ροή μαθημάτων, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ατομικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή και διατηρώντας απρόσκοπτη την προσωπική του εξέλιξη.

Στόχος μας είναι η τάχιστη εξέλιξη των σπουδαστών μας από τα αρχάρια σε προχωρημένα επίπεδα, δίνοντας την δυνατότητα στον σπουδαστή να καθορίσει το χρόνο μετάβασής του ανάλογα με την προσπάθεια και τον χρόνο που αφιερώνει για την αφομοίωση των τεχνικών της Μεθόδου GADALA σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Επομένως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά με την γραμματεία του κέντρου μας από τις 17:00 έως 21:00 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο 210 32 11 008 ή να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας www.gadala.gr. και την official σελίδα μας GADALA SPECIALISED CENTRE OF TEACHING ORIENTAL BELLY DANCE IN ATHENS GREECE

Διδαχτείτε ποιοτικά δίπλα μας…
…τις τεχνικές του παραδοσιακού ανατολίτικου χορού!


Με εκτίμηση,
Τμήμα Διεύθυνσης Σπουδών
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1 (Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ GADALA

• Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων , Αθλητισμού & Πολιτισμού
• Μέλος Παγκόσμιου Οργανισμού M.E.D.W.OR.
• Μέλος Διεθνούς Οργάνωσης & Παγκοσμίου Συμβουλίου Χορού CID - UNESCO
• Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού I.O.V.- WORLD UNESCO FOLK ARTS
Αγίας Ελεούσης 5, Μοναστηράκι, Αθήνα
Τηλ. 2103211008, E-mail: [email protected]
www.gadala.gr, www.bellydance.edu.gr, http://www.oriental.edu.gr

*********************
(FOR GREEK SCROLL UP)

Do you want to do … or learn ORIENTAL dance ???

* WITH MORE THAN 24.000 HOURS OF SPECIALIZATION & EXPERIENCE IN TEACHING ORIENTAL DANCE!

FROM 2005… GADALA’S method ® through a daily but continuous flow of lessons it creates the correct base, which leads to produced knowledge of the technique in oriental dance – preventing the plain copy & imitation of a completed choreography!

***We provide professional courses of studies and internationally recognized certifications in Greece and Abroad by E.O.P.P.E.P. and the Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports… and simultaneously international recognition Abroad by International Worldwide Organisations M.E.D.W.OR, , I.O.V. - WORLD UNESCO FOLK ARTS και C.I.D. - UNESCO.
http://------www.gadala.gr * 2103211008 * [email protected]

Do you want to do … or learn ORIENTAL dance ???

The GADALA Method is an applied oriental dance teaching method with a long – term route & high standards of successful percentages!

The origin, the experience as a teacher, the rich methodic experience and the conductor’s teaching of the recognized by M.E.D.W.OR. techniques Mrs Gadala Fotini, after her multiannual research and her successful activity in educational field and technical teaching of middle-eastern dance as well as her students’ percentage of success makes the GADALA Method as the most circumstantial and specialised applied teaching method of middle-eastern dance in Greece.

THE COURSES OF STUDIES BY GADALA METHOD ARE CERTIFIED & APPROVED IN GREECE BY E.O.P.P.E.P. & THE MINISTRY OF EDUCATION

In 2016, our standard specialised school functions from now on as Certified & Recognised Educational Centre by the Minister of Education & Religious Affairs, Culture & Sports!

It is our licensed by the National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (E.O.P.P.E.P.) and is advanced in Certified Centre of Lifelong Learning (C.L.L.1) with the signature of state!

The Specialised Centre of Teaching Middle-Eastern Dance GADALA offers professional courses of studies and internationally recognized certifications in Greece and Abroad by E.O.P.P.E.P. and the Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports… and simultaneously international recognition Abroad by International Worldwide Organisations M.E.D.W.OR, , I.O.V. - WORLD UNESCO FOLK ARTS και C.I.D. - UNESCO.

The GADALA Method is a personalized method which makes it easy & strengthens the student’s development providing them with the chance to attend lessons even in a daily base depending on their needs!

The specialized Centre of Teaching Oriental Dance GADALA there are every day courses morning and afternoon.

The teaching of oriental dance with the recognized GADALA’s Method is divided into levels and it is succeeded through daily and continuous flow of lessons, covering effectively every student’s needs and conserving seamless their development.

Our aim is the fastest development of our students from beginners to advanced levels, giving them the chance the organize their time of going from the one level to the over and the time that they dedicate for the assimilation of the techniques of GADALA’S Method in theoretical and also in practical level.

So, registrations are made every day during the school year.

For further information you can contact us daily via the secretariat of our centre from 17:00 to 21:00 and every Tuesday, Wednesday & Thursday from 10:00 to 13:00 on the phone number 210 32 11 008, or stay informed through our website http://www.gadala.gr/ and our official page

Be taught with quality at us…
… the techniques of traditional oriental dance!

Best regards,
GADALA Administrative Department of Studies
Specialized Centre of Teaching Middle-Eastern Dance
(C.L.L.1) Certified by E.O.P.P.E.P. & Minister of Education)

• Certified Centre for Lifelong Learning by E.O.P.P.E.P. and Minister of Education & Religious Affairs, Culture & Sports
• Member M.E.D.W.OR.
• Member CID - UNESCO
• Member I.O.V.- WORLD UNESCO FOLK ARTS
5 Agias Eleousis Street
Monastiraki
Athens, Greece
Zip code: 10554
Phone number: 210 32 11 008
E-mail: [email protected]
http://www.oriental.edu.gr/
http://www.gadala.gr/
http://www.bellydance.edu.gr/

+GADALA ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL BELLY DANCE ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΙΕΝΤΑΛ BELLYDANCING +GADALA ORIENTAL DANCE +GADALA GADALA +GADALA ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ BELLY DANCE STUDIO ΑΘΗΝΑ

Gadala Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορου - Στοιχεία

Contact:
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Phone:
2102520014

Email:
[email protected]

Website:
www.gadala.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace