Η DKG GROUP ΖΗΤA ΓΕΩΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΅ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝΆ

07/06/2010

Η DKG GROUP ΖΗΤA ΓΕΩΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΅ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝΆ.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

- 2ετή εμπειρία σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και ειδικότερα στην
υδροπονία
- 2 ετή εμπειρία στην αγορά γεωργικών εφοδίων.
- Χειρισμός αγγλικής γλώσσας
- Χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή με έμφαση στο MS
Office

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

- Γνώσεις – εμπειρία σε θέματα marketing, συστημάτων ποιότητας &
τεχνικών πωλήσεων

Ο / η υποψήφιος (α) με βάση την Αθήνα, θα πρέπει να είναι δυναμικός(η) με ικανότητα να λειτουργεί τόσο μόνος(η) όσο και ομαδικά. Επίσης θα πρέπει να κατέχει ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης και να είναι διαθέσιμος(η) για ταξίδια.

Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο αμοιβής (συνεχή εκπαίδευση, αυτοκίνητο & δημιουργικό περιβάλλον εργασίας).

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
notiou@dkggroup.com (κωδικός Γ2)

DKG GROUP LTD - Στοιχεία

Contact:
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ

Phone:
2310488915

Email:
welcome@dkggroup.com

Website:
www.dkggroup.com

Share this release

digg twitter facebook myspace