Επείγουσες συστάσεις για αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ μετά από πυρκαγιά του Πύργου Γκρένφελ

28/06/2017

Επείγουσες συστάσεις για αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ μετά από πυρκαγιά του Πύργου Γκρένφελ


Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πυρασφάλεια των προσόψεων

Η Fire Safe Europe προσφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθειά της σε όσους τραυματίστηκαν ή επηρεάστηκαν με άλλο τρόπο από την καταστροφική πυρκαγιά του Πύργου Γκρένφελ στο Λονδίνο. Επίσης, συγχαίρουμε την εξαιρετική δουλειά των πυροσβεστών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των εθελοντών.

Η Fire Safe Europe υποστηρίζει πλήρως τις δηλώσεις του Συλλόγου για την Πυρασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου στις αναφορές του προς τα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του.

Η Fire Safe Europe υποστηρίζει τη βελτίωση της πυρασφάλειας στα κτίρια της Ευρώπης και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει αναπτύσσοντας μια στρατηγική για την πυρασφάλεια με ένα σαφές όραμα και εργαλεία για τη μείωση των επιπτώσεων των πυρκαγιών.

Αυτές οι τραγικές απώλειες ζωής θα μπορούσε να αποφευχθούν διασφαλίζοντας ότι τα δομικά προϊόντα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε πολυώροφα κτίρια τα οποία είναι δύσκολο να εκκενωθούν εγκαίρως. Στην περίπτωση αυτή, ο πύργος Γκρένφελ φάνηκε να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς για την πυρασφάλεια, γεγονός που δείχνει ότι οι κανονισμοί αυτοί βασίζονται σε πρότυπα και μεθόδους δοκιμών που δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο πυρασφάλειας.

Προκειμένου να μην ξανασυμβεί μια τραγωδία αυτού του μεγέθους, πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική και ταχεία δράση:

1. Αλλαγή επειγόντως της προσέγγισης των δοκιμών πρόσοψης
Ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί, το υλικό και η δομή της πρόσοψης στον Πύργο Γκρένφελ αναφέρθηκε ευρέως και αναλύθηκε ως ένας πιθανός παράγοντας που θα μπορούσε να προκάλεσε τη τόσο γρήγορη διάδοση της φωτιάς.

Η Fire Safe Europe καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια εναρμονισμένη και αυστηρή μέθοδο δοκιμών βάσει επιδόσεων για όλα τα συστήματα πρόσοψης. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα κατευθύνεται προς μια προσέγγιση που δεν θα εγγυάται επαρκές επίπεδο πυρασφάλειας.

Απαιτούνται επείγουσες ενέργειες για την αλλαγή κατεύθυνσης. Στις 16 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκε με εμπειρογνώμονες και κράτη μέλη για να συζητήσουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των προσόψεων στη φωτιά. Προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την τρέχουσα άποψή της πριν χαθούν περισσότερες ζωές ή τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο και να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης δοκιμής που θα δώσει προτεραιότητα στην εξέταση της πραγματικότητας σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας.

Μια τέτοια δοκιμή, η οποία θα επικεντρώνεται στις πραγματικές συνθήκες ζωής είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Η Fire Safe Europe επισημαίνει επίσης ότι ενώ τα οικοδομικά προϊόντα μπορεί να περάσουν μια δοκιμή, η πραγματικότητα είναι πάντα διαφορετική, καθώς έδειξε, τραγικά, αυτή η πυρκαγιά. Όσον αφορά τα «κτίρια υψηλού κινδύνου», όπως τα ψηλά κτίρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία ή άλλα μεγάλα κτίρια όπου οι επιβάτες μπορεί να δυσκολευτούν να τα εκκενώσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει να σχεδιαστεί κάθε πιθανότητα σφάλματος: τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη.

Πολλές χώρες έχουν αλλάξει πρόσφατα τους κανονισμούς τους και απαιτούν τη χρήση άκαυστων προϊόντων στις προσόψεις των κτιρίων πάνω από ένα ορισμένο ύψος (που κυμαίνεται από 12 έως 25 μέτρα). Αυτές περιλαμβάνουν τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και τη Σερβία. Η Fire Safe Europe πιστεύει ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τα παραδείγματα και προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σε θέματα πυρασφάλειας.

2. Δημιουργία εναρμονισμένης κλίμακας για την τοξικότητα του καπνού των δομικών προϊόντων.
Ο καπνός είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για απώλεια ζωής στις πυρκαγιές, όμως δεν υπάρχει δοκιμή για την τοξικότητα των προϊόντων όσον αφορά τον καπνό. Οι επιζώντες της πυρκαγιάς του Grenfell έχουν μιλήσει για να ξεπεραστούν από τον καπνό. Ο τοξικός καπνός έχει επίσης καταστροφικές επιπτώσεις στους πυροσβέστες, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από το ευρύ κοινό από 14 τύπους καρκίνων.

Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια κατά της Πυρόσβεσης καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή νέες απαιτήσεις για τη δοκιμή και την επισήμανση του τοξικού καπνού που παράγεται από τα δομικά προϊόντα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μελέτη για την εκτίμηση της ανάγκης ρύθμισης της τοξικότητας του καπνού. Από τα προκαταρκτικά συμπεράσματα προκύπτει ότι δεν απαιτούνται απαιτήσεις. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγισή της.

3. Συνδυασμός βιωσιμότητας με πυρασφάλεια
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν άμεση ευκαιρία να αυξήσουν την πυρασφάλεια στα κτίρια. Η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) τους επιτρέπει:
• Να καταθέσουν τροπολογία που να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η πυρασφάλεια.
• Να υποστηρίξουν μαζικά την τροπολογία.
Τα κτίριά μας περνούν από μεγάλες αλλαγές - τις μεγαλύτερες στην ιστορία. Η κατασκευή ενός κτιρίου βιώσιμου και ενεργειακά αποδοτικού είναι ζωτικής σημασίας, αλλά είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται ολιστικά και ότι τα σωστά προϊόντα χρησιμοποιούνται στη σωστή εφαρμογή. Με άλλα λόγια, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν πρέπει ποτέ να θέτει σε κίνδυνο την πυρασφάλεια, ειδικά επειδή υπάρχουν υλικά και μέθοδοι κατασκευής που σήμερα επιτρέπουν την ανακαίνιση και την κατασκευή κτιρίων ώστε να είναι τόσο ενεργειακά αποδοτικές όσο και ασφαλείς.Επικοινωνία
• Sarah Debbiche Krichen, +32 (0) 487 124467 [email protected]

Σχετικά με την Fire Safe Europe
Η Fire Safe Europe (FSEU) είναι μια οργάνωση με μεγάλο εύρος και συνεργασίες από όλες τους τομείς, ειδικών για την πυρκαγιά, πυροσβεστών, Ευρωπαϊκών οργανισμών και διεθνών εταιρειών. Η αποστολή της FSEU είναι η βελτίωση της πυρασφάλειας στα κτίρια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μαζί με τους εταίρους μας πιστεύουμε ότι είναι ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για την πυρασφάλεια των κτιρίων. Διαβάστε την έκκλησή μας για μια στρατηγική για την πυρασφάλεια.

Knauf Insulation - Στοιχεία

Contact:
Γιάννης Κοντούλης

Phone:
2117107007

Email:
[email protected]

Website:
www.knaufinsulation.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace