Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το πρώτο event του έργου INCREA στις 4 Ιουνίου!

04/05/2018


Στις 4 Ιουνίου, η Crystal Clear Soft (CCS), μια κορυφαία εταιρία εκπαιδευτικού λογισμικού, θα φιλοξενήσει το event "Μετανάστες και δημιουργικές επιχειρήσεις: μια έρευνα για τα κενά στις δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης", μια διήμερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιάσει αποτελέσματα του πρώτου πνευματικού προϊόντος του έργου για την ανάπτυξη του προγράμματος INCREA, ένα έργο που στοχεύει να βοηθήσει στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία στο πλαίσιο του KA2 του προγράμματος Erasmus+.

Η πρωτοβουλία «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω των δημιουργικών βιομηχανιών (Boosting Social Inclusion of Migrants through Creative industries – INCREA)» στοχεύει στην κάλυψη των στοχευμένων κενών, τα οποία αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει πρωτίστως στην ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της εφαρμογής διαφοροποιημένων γλωσσικών μαθημάτων βασισμένων σε διαφορετικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Από την άλλη πλευρά, εργάζεται για την απόκτηση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μετανάστες, σε συνδυασμό με δραστηριότητες στον δημιουργικό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η ανάπτυξή τους μέσω της δημιουργίας επιχειρήσεων.

Το πρώτο πνευματικό προϊόν (Intellectual Output) θα είναι ένα κατάλληλο μέσο για τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τα κύρια κενά στις επιχειρηματικές, ψηφιακές και γλωσσικές ικανότητες που εφαρμόζονται στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα μεταξύ των μεταναστών. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε μια σειρά ερωτηματολογίων προς τις ομάδες – στόχους που υποβλήθηκαν από κάθε εταίρο του έργου: αφενός προς τους μετανάστες και πρόσφυγες και αφετέρου προς τους φορείς και κοινωνικούς λειτουργούς.
Προς μεγάλη ικανοποίηση, και οι δύο αυτές ομάδες, εκπροσωπούμενες από μετανάστες και κοινωνικούς λειτουργούς, επέδειξαν ισχυρή βούληση να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο. Η συνεργασία μεταξύ των μεταναστών, αν και μερικές παραλλαγές, ήταν επιτυχής και απέδειξε μια βαθιά επιθυμία ολοκλήρωσης και ένταξης στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολογούνται από την Arnera, μια ιταλική ΜΚΟ, εταίρο στο έργο. Ως εκ τούτου, θα δημοσιευθεί μια θεμελιώδης έκθεση με στόχο την αξιολόγηση των βασικών αναγκών κατάρτισης των μεταναστών προκειμένου να αναπτυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο μια μεθοδολογία κατάρτισης και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για ενήλικες (Serious Game). Το τελευταίο αποτελεί μια πιο δυναμική και διαδραστική ευκαιρία για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού πνεύματος των μεταναστών και των προσφύγων.

Το έργο INCREA ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη την εμπειρία και τους πόρους των εταίρων στο έργο. Η κοινοπραξία, η οποία εκπροσωπείται από μέλη διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, έχει ως στόχο να συνδυάσει τα αποτελέσματα προκειμένου να δημιουργηθούν ρεαλιστικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάζονται και υλοποιούνται χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία των έξι συμμετεχόντων οργανισμών: την Crystal Clear Soft (CCS) από την Ελλάδα, ηγέτη του έργου, την Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) από το Βέλγιο, την Cooperativa Sociale Arnèra από την Ιταλία, το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων του Žalec (UPI) από τη Σλοβενία, την DOMSPAIN CONSULTING SL από την Ισπανία και την MATERHAUB από την Ιταλία.

Η εκδήλωση στην Αθήνα θα δώσει επίσης στα συμμετέχοντα μέλη την ευκαιρία να προετοιμάσουν την οργάνωση και την ανάπτυξη της δεύτερου πνευματικού προϊόντος. Αυτό αφορά στη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με σχετική και λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τους τομείς της γλώσσας, του ψηφιακού και δημιουργικού επιχειρηματικού πνεύματος, με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου Intellectual Output.


Website:
increa.erasmusplus.website
Social Media:
https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcACrystal Clear Soft - Στοιχεία

Contact:
Chara Papanikolaou

Phone:
+30 210 6746200

Email:
[email protected]

Website:
www.crystalclearsoft.com/

Share this release

digg twitter facebook myspace