Πιστοποίηση Ζαφειρόπουλος Χρήστος Α.Ε από την EUROCERT με το πρότυπο ISO 9001:2008

21/10/2010

H EUROCERT μετα από επιθεώρηση που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ζαφειρόπουλος Χρήστος Α.Ε κατά την όποια διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ανακοινώνει την πιστοποίηση της εταιρείας.


Το πεδίο πιστοποίησης είναι η ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ¨.
Η ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται με μεγάλη εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
• Στηθαία ασφαλείας και στηθαία τεχνικών έργων
• Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων
• Προϊόντα & εξοπλισμός οδών

Η εταιρία που παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της, εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε θέματα όπως ποιότητα, ασφάλεια, υγιεινή, συντήρηση.
H EUROCERT συγχαίρει την εταιρεία και το προσωπικό της για την επίτευξη της πιστοποίησης και εύχεται την επίτευξη κάθε επόμενου στόχου.

EUROCERT - Στοιχεία

Contact:
Papadopoulos Dimitris

Phone:
2810284045

Email:
jimpap77@yahoo.gr

Website:
www.eurocert.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace