Πιστοποίηση της εταιρείας ‘’ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’

16/11/2010

Θέμα : Πιστοποίηση της εταιρείας ‘’ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ από την EUROCERT με το πρότυπο ISO 9001:2008

H EUROCERT μετά από επιθεώρηση που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ κατά την όποια διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ανακοινώνει την πιστοποίηση της εταιρείας.
Το πεδίο πιστοποίησης είναι η ¨ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΥΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ¨.
Η εταιρεία ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ δραστηριοποιείται με μεγάλη εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

• Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
• Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
• Διαχείριση Μπαζών & Ογκωδών Απορριμμάτων
• Υπηρεσίες Καθαρισμού

Η Αντιρρυπαντική είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων Πλοίων, με ειδικό αντικείμενο την παραλαβή και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το πλεονέκτημα της εταιρείας βρίσκεται στην εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί από την πολυετή δραστηριοποίηση των ανθρώπων της στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και στην βαθιά γνώση των ναυτιλιακών και περιβαλλοντικών κανονισμών. Περισσότερες πληροφορίες στο site www.antipollution.gr και στο www.eurocert.gr

H EUROCERT συγχαίρει την εταιρεία και το προσωπικό της για την επίτευξη της πιστοποίησης και εύχεται την επίτευξη κάθε επόμενου στόχου

EUROCERT - Στοιχεία

Contact:
Papadopoulos Dimitris

Phone:
2810284045

Email:
[email protected]

Website:
www.eurocert.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace