ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ EUROCERT ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

06/07/2011

Θέμα : H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." ’’ πιστοποιήθηκε από την EUROCERT με το πρότυπο ISO 9001:2008


Ημερ. 06/07/2010

H EUROCERT μετά από επιθεώρηση που έγινε στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." διαπιστώνει τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και ανακοινώνει την πιστοποίηση της εταιρείας.

Το πεδίο πιστοποίησης είναι “ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ‘’.

Η διοίκηση δεσμεύεται για την συνεχή και βελτιούμενη εφαρμογή του Συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες στο site στο www.eurocert.gr.

H EUROCERT συγχαίρει την εταιρεία και το προσωπικό της για την επίτευξη της πιστοποίησης και εύχεται την επίτευξη κάθε επόμενου στόχου


EUROCERT - Στοιχεία

Contact:
Papadopoulos Dimitris

Phone:
2810284045

Email:
[email protected]

Website:
www.eurocert.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace