1η Επιτροπή Παρακολούθησης βιώσιμης λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) και Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ)

21/07/2011


Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2011, το Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και η Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, διοργάνωσαν συνάντηση με σκοπό τη συγκρότηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης βιώσιμης λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) Επιχειρηματικών Περιοχών και Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο των έργων MEID (www.medmeid.eu) και ECOMARK (www.ecomarkproject.eu), του ευρωπαϊκού προγράμματος MED. O στόχος του MEID είναι η ανάπτυξη μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), ενώ το ECOMARK εστιάζει στην εφαρμογή των αρχών του πράσινου marketing σε ΒΕΠΕ με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παραγόντων του μεταποιητικού κλάδου, χωρίς καμιά αρνητική συνέπεια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι ΒΙΠΕ, συνδέσμων βιομηχανιών καθώς και φορέων διοίκησης βιομηχανιών.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν οι στόχοι και οι δράσεις των δυο έργων με τελικό σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω Επιτροπή θα παρακολουθεί τις δράσεις των έργων, ενώ συγχρόνως θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για τη διαμόρφωση κατάλληλου μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό παράγοντα και για το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών και την προώθηση ενός πράσινου σχεδίου marketing εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

TERO ΕΠΕ - Στοιχεία

Contact:
Ολυμπία Παπαδοπουλου

Phone:
2310804902

Email:
olympia.pp@gmail.com

Website:
www.tero.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace