2ο Εθνικό Φόρουμ Βιώσιμης Διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) & Περιφερειακό Συνέδριο

07/02/2012

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 09:30,

- το Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ,
- το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και
- η Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

διοργανώνουν 2ο Εθνικό Φόρουμ Βιώσιμης Διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) & Περιφερειακό Συνέδριο.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο των έργων MEID (www.medmeid.eu) και ECOMARK (www.ecomarkproject.eu) αντίστοιχα, του ευρωπαϊκού προγράμματος MED.
O στόχος του MEID, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΑΠΘ, είναι η ανάπτυξη μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), ενώ το ECOMARK, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., εστιάζει στην εφαρμογή των αρχών του πράσινου marketing σε ΒΕΠΕ με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παραγόντων του μεταποιητικού κλάδου, χωρίς καμιά αρνητική συνέπεια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.

TERO ΕΠΕ - Στοιχεία

Contact:
Ολυμπία Παπαδοπουλου

Phone:
2310804902

Email:
[email protected]

Website:
www.tero.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace