Κυκλοφόρησε η έκδοση 11+ του Odeon για ωδεία

24/02/2012

Κυκλοφόρησε η έκδοση (11.0.19) του Odeon για τα ωδεία. Η έκδοση αυτή αντικαθιστά την 11.0.3 που διετίθετο από τις 10/11/2011 με το προσωνύμιο "Academy".


Η έκδοση αυτή, εκτός του πλήθους βελτιώσεων, παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης λογισμικού για τον υπολογισμό του κέρδους του ωδείου ανά καθηγητή
Η έκδοση αυτή μπορεί να ληφθεί από το διαδικτυακό τόπο της Δυναμικής http://www.dinamica.gr από την 22α Φεβρουαρίου 2012.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ - Στοιχεία

Contact:
Σπύρος Γαρδικιώτης

Phone:
2294083440

Email:
info@dinamica.gr

Website:
www.dinamica.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace