Το Premium HRM της Data Communication επέλεξε η φαρμακευτική εταιρία Win Medica

18/10/2012

Η εταιρία Win Medica για την οργάνωση του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού επέλεξε το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Premium HRM.Το νέο σύστημα θα καλύψει όλες τις εταιρικές ανάγκες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα Μητρώο Εργαζομένων, Άδειες & Απουσίες, Αξιολόγηση Προσωπικού, Εκπαίδευση Εργαζομένων, Δάνεια, Παροχές, Παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων, Στόλος αυτοκινήτων κλπ. Την συνολική λύση ολοκληρώνει η εγκατάσταση του Business Analysis, λογισμικού Business Intelligence που έχει αναπτύξει η Data Communication, το οποίο θα δώσει στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας τη δυνατότητα ανάλυσης και διαχείρισης των αναγκαίων στοιχείων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.


Λίγα λόγια για την Data Communication
Η Data Communication A.E. ιδρύθηκε το 1987. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε λογιστικά γραφεία. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων ελληνικών εταιριών πληροφορικής όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού, ενώ παράλληλα κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά λογισμικού για λογιστικά γραφεία. Έχει διαθέσει 35.000 προγράμματα σε 17.000 πελάτες και διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα καθώς και παρουσία στα Βαλκάνια με τη θυγατρική της εταιρία Data Communication EOOD στη Βουλγαρία. Είναι Gold Certified Partner της Microsoft με την οποία έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία.

Data Communication - Στοιχεία

Contact:
Ζωή Δουζένη

Phone:
8011000801

Email:
info@datacomm.gr

Website:
www.datacomm.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace