ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/11/2012

Εισπρακτέες απαιτήσεις – Πιστωτικός κίνδυνος: Επιλέξτε το κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείρισή τους


Αποτελεί η διαχείριση των εισπρακτέων απαιτήσεων μια πρόκληση για την εταιρεία σας; Ψάχνετε για έναν αποτελεσματικό τρόπο για να παρακολουθείτε τις απαιτήσεις των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί; Όλο και περισσότερες εταιρείες διαπιστώνουν ότι η λύση που ψάχνουν είναι η απόκτηση ενός λογισμικού διαχείρισης εισπρακτέων απαιτήσεων.

Η IMS Πληροφορική Α.Ε. διαθέτει για την παρακολούθηση και διαχείριση των εισπρακτέων απαιτήσεων το επιχειρηματικό λογισμικό IMS_arm.

Τι μπορεί να προσφέρει το λογισμικό διαχείρισης απαιτήσεων IMS_arm στην εταιρεία σας;
 Κατανόηση της τρέχουσας και μελλοντικής ταμειακής κατάστασης
 Δημιουργία και προώθηση θετικών σχέσεων με τους πελάτες σας
 Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών και βελτίωση των εισπράξεων
 Προσδιορισμός και παροχή πίστωσης μόνο σε πιστοληπτικά αξιόπιστους πελάτες

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό συμβάλλετε στη διαχείριση των πελατειακών σας σχέσεων
Το λογισμικό έχει περισσότερες δυνατότητες από την απλή παρακολούθηση των καταχωρημένων απαιτήσεων. Παρέχει μια συνεχή βάση δεδομένων των πελατών, αποθηκεύοντας στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις, όρους συνεργασίας και άλλα. Κάθε φορά που καταχωρείτε μια απαίτηση συνδέεται με έναν πελάτη, έτσι μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε τους πελάτες με καθυστερήσεις πληρωμών ή όχι. Η δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων σας επιτρέπει να ενημερώνεστε γρήγορα με τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λαμβάνετε βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Βελτιώστε τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου των πελατών σας
Μπορεί να μη το σκέφτεστε ακριβώς έτσι, αλλά οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι ουσιαστικά μια καταγραφή της βραχυπρόθεσμης πίστωσης που παρέχετε στους πελάτες σας. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια τράπεζα που χορηγεί δάνεια, έτσι κι εδώ θα πρέπει να καθορίσετε ποιος πελάτης είναι αξιόπιστος πιστωτικά και ποιος όχι. Χρειάζεται επιπλέον μια σειρά από διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανάκτηση της πίστωσης που έχετε εκδόσει. Η συνεργασία με τους πελάτες σας υπόκειται σε όρους. Το λογισμικό σας επιτρέπει να εφαρμόσετε αυτούς τους όρους και να υπολογίσετε τυχόν επιβαρύνσεις. Με το κατάλληλο λογισμικό δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε για να εντοπίσετε ποιες πληρωμές έχουν καθυστερήσει και ποιο είναι το κόστος της καθυστέρησης.

Κατανοείτε την ταμειακή σας κατάσταση
Η κατανόηση της τρέχουσας και της μελλοντικής ταμειακής θέσης σας επιτρέπει να πάρετε έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις.

• Ποιος σας οφείλει χρήματα;
• Πόσα χρήματα σας οφείλει;
• Πότε αναμένεται να τα εισπράξετε;
Το λογισμικό IMS_arm δίνει απάντηση σε αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το έσοδα που λαμβάνετε από τους πελάτες σας.

IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ - Στοιχεία

Contact:
ΑΛΑΦΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Phone:
2109801110

Email:
admin@imsgr.com

Website:
www.imsgr.com

Share this release

digg twitter facebook myspace