Ανακοίνωση διάθεσης της έκδοσης 12+ του λογισμικού Odeon για ωδεία, πολιτιστικούς οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις

16/01/2013

Κατόπιν ενδελεχούς αναζήτησης, αλλεπαλλήλων διευκρινήσεων και επανειλημμένων επικοινωνιών με το τμήμα πληροφορικής του υπουργείου οικονομικών καθίσταται σαφές ότι τα ωδεία και οι μουσικές σχολές περιλαμβάνονται στην έννοια των πολυγραφημένων υπουργικών αποφάσεων 1077 και 1195. 


Το γεγονός αυτό επέσπευσε την έκδοση 12+ του Odeon (με το προσωνύμιο Academy plus) η οποία, ενσωματώνοντας τη δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω αναφερομένων αποφάσεων διατίθεται από τις 12/1/2013 μέσω διαδικτύου δωρεάν για τους έχοντες σύμβαση συντήρησης πελάτες.
Εκτός της ανωτέρω αναφερόμενης δυνατότητας η νέα έκδοση περιλαμβάνει: το λογισμικό D Easy Scan εύκολης και άμεσης σάρωσης εγγράφων και φωτογραφιών, αναθεωρημένη και βελτιωμένη επανεκτύπωση αποδείξεων και πλήθος άλλων βελτιώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δυναμικής http://www.dinamica.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 22940 83440.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ - Στοιχεία

Contact:
Σπύρος Γαρδικιώτης

Phone:
2294083440

Email:
info@dinamica.gr

Website:
www.dinamica.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace