Προκήρυξη διαγωνισμού καινοτομίας «ἥλιος - Sun Innovation Challenge»

06/11/2013

Ο Διαγωνισμός «ἥλιος - Sun Innovation Challenge» είναι μια πρωτοβουλία της PRISMA-THERM για την βράβευση , υποστήριξη και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών στον τομέα των ηλιακών συσκευών και συγκεκριμένα του Ηλιακού Θερμοσίφωνα.Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε στις 5/11/2013 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως 5/12/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό και να συμπληρώσουν την online φόρμα - αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο www.prismatherm.gr

ΣΤΟΧΟΣ

Να έρθουν στην επιφάνεια εγχειρήματα που στηρίζονται στη δημιουργική έκφραση, στην καινοτομία και την επινοητικότητα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και συγκεκριμένα ότι αφορά την σχεδίαση συστημάτων Ηλιακών Θερμοσιφώνων.

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

•Φάση 1η: Υποβολή υποψηφιοτήτων-αιτήσεων.
•Φάση 2η: Αρχική αξιολόγηση των ιδεών που υποβλήθηκαν.
•Φάση 3η: Ανακοίνωση επιλεγμένων ατόμων-ομάδων.
•Φάση 4η: Ανάπτυξη-υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών.
•Φάση 5η: Αξιολόγηση-Πρόταση Συνεργασίας-Αγοράς και Βράβευση
των καλύτερων καινοτόμων ιδεών.ΒΡΑΒΕΙΑ

α) Χρηματοδότηση - υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών που θα επιλεγούν στον χώρο δοκιμών - παραγωγής της PRISMA-THERM.
β) Πρόταση συνεργασίας - αγοράς των καινοτόμων ιδεών που θα επιλεγούν από την PRISMA-THERM.
γ) Εκτενής προβολή στα Μ.Μ.Ε.


PRISMA-THERM - Στοιχεία

Contact:
Κάκος Σπύρος

Phone:
2105570250

Email:
[email protected]

Website:
www.prismatherm.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace