Δωρεάν διαδραστική πλατφόρμα ως μέσο διαβούλευσης με τους πολίτες

12/12/2013


Δωρεάν διαδραστική πλατφόρμα ως μέσο διαβούλευσης με τους πολίτες
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Puzzled by Policy (http://join.puzzledbypolicy.eu/) στην οποία συμμετέχει η ATC (www.atc.gr) ως βασικός φορέας της τεχνικής υλοποίησης, προσφέρει δωρεάν την διαδραστική πλατφόρμα Puzzled by Policy, για την κατανόηση της στάσης των πολιτών απέναντι σε καίρια πολιτικά ζητήματα.

Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων από Μη-κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, Δημόσιους φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, Πανεπιστημιακούς φορείς και οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας, καθώς μειώνει την πολυπλοκότητα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής μέσα από τη διαβούλευση με τους πολίτες με τρόπο παρακινητικό αλλά και διασκεδαστικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να εντάξετε την πλατφόρμα Puzzled by Policy στις εργασίες του οργανισμού σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://puzzledbypolicy.moonfruit.com/.

Athens Technology Center - Στοιχεία

Contact:
Δημήτρης Τζιώτης

Phone:
210-6874300

Email:
d.tziotis@atc.gr

Website:
www.atc.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace