Δημόσιο

O ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ πιστοποιήθηκε από την EUROCERT με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 Ημερ.

22/07/2011

H EUROCERT μετά από επιθεώρηση που έγινε στα Σιάτιστα, στο ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ διαπιστώνει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και ανακοινώνει την πιστοποίηση για τις υπηρεσιακές μονάδες:

+ Συνέχεια

El Puerto Camares Mykonos: και το χειμώνα με τον dj Esvi

11/10/2010


+ Συνέχεια